Kursus

1. Kursus Iqra'

 • Bagi mereka yang belum mengenal Al-Qur'an dan bacaan Arab.
 • Masa 1 jam 30 minit setiap pembelajaran.
 • 20 jam diperlukan untuk menamatkan kursus ini.
 • SATU kumpulan tidak melebihi 7 peserta.

2. Kursus Tajwid Al-Qur'an
 • Mereka yang belum mengetahui ilmu tajwid (hukum-hukum dan tanda bacaan) secara terperinci.
 • Masa 1 jam 30 minit setiap pembelajaran.
 • 20 jam diperlukan untuk menamatkan kursus ini.
 • SATU kumpulan tidak melebihi 7 peserta.

3. Kursus Sanad Al-Qur'an
 • Membaca Al-Qur'an secara bersanad adalah amat digalakkan, sekiranya kita berkemampuan mendapatkan guru yang bersanad adalah lebih 'aula bagi menjamin kesahihan bacaan Al-Qur'an. Kita disarankan mencari guru yang betul-betul mahir dengan mengetahui latar belakang pengajian Al-Qur'annya, gurunya bagi mengelak bacaan yang bercanggah dan tidak tepat sebagaimana bacaan yang diajar oleh Rasullallah SAW kepada para sahabat.
 • Cara bersanad ialah setiap murid mesti membaca setiap ayat Al-Qur'an dihadapan guru.
 • Sekurang-kurangnya 1 jam 30 minit untuk setiap pembelajaran.
 • Masa yang diperlukan untuk menamatkan 30 juzuk Al-Qur'an ialah 40 - 50jam berdasarkan kemahiran dan penguasaan perserta.
 • Sumbangan setiap kursus ini ialah RM35.00 sejam.


4. Kursus Intensif Sanad Al-Qur'an
 • Terhad kepada peserta yang sudah lancar membaca Al-Quran dan telah mengetahui asas hukum tajwid. Hanya 5 Hari untuk menamatkan 30 Juzuk.

SIJIL SANAD DAN IJAZAH AKAN DI BERI setelah sempurna 30 juzuk! 


Contoh Ijazah Sanad