Objektif
1. Menggalakkan  semua golongan mempelajari Al-Qur'an dengan kaedah yang tepat.

2. Memahirkan setiap bacaan dengan hukum-hukum tajwid dan tanda-tanda bacaan.

3. Menjadikan setiap bacaan Al-Qur'an itu menepati dengan bacaan yang di ajar oleh Rasullullah.

4. Mengetahui susur galur setiap guru hingga ke Rasullullah.


Perlu dijelaskan bahawa bukanlah tujuan AKADEMI KEMAHIRAN AL-QUR'AN menawarkan kursus ini untuk mendapat ganjaran semata-mata, walaupun ia tidak dilarang, tetapi kami ingin memberi peluang kepada semua peringkat usia untuk mengetahui, membetulkan serta memahirkan bacaan Al-Qur'an seperti mana yang diajar oleh Rasullullah SAW  melalui guru-guru bersanad dari Syria dan Mesir.

Setiap sumber kewangan yang diberikan untuk mendalami ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'an merupakan pelaburan yang bersifat ukhrawi (akhirat), tidak dapat dinilai dengan wang ringgit dan hata benda.

Kita mendapat hasil dari pelaburan itu selepas kita semua bertemu Allah Azza Wa jalla.